Met een subsidie uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen kunnen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek doen naar fluoropyrimidines, een vorm van chemotherapie.

Verminderen bijwerkingen door chemotherapie

Hoogleraar Klinische Farmacie Henk-Jan Guchelaar gebruikt zijn subsidie van ruim 60.000 euro voor een onderzoek naar fluoropyrimidines. Deze veelgebruikte vorm van chemotherapie geeft bij sommige patiënten ernstige bijwerkingen. Momenteel kan dit bij een deel van de patiënten worden voorkomen door de dosis aan te passen. Bij wie dit nodig is, bepalen artsen op basis van een genetische test. Momenteel kan met deze aanpak de bij helft van de patiënten bijwerkingen worden voorkomen.

Verklaren genen bijwerkingen?

In hun onderzoek gaan Guchelaar en zijn collega’s op zoek naar de genen die de andere helft van de bijwerkingen kunnen verklaren. “We hebben een wereldwijde unieke verzameling patiëntgegevens en DNA van 1250 patiënten. Hiermee willen we een zogenoemde genome-wide association study uitvoeren, waarbij we het hele DNA doorzoeken op varianten die samenhangen met het optreden van bijwerkingen.”

Veiliger behandeling

Uiteindelijk hopen de onderzoekers ernstige bijwerkingen te voorkomen en daarmee de behandeling van kankerpatiënten met fluoropyrimidines veiliger te maken.

Meer informatie