Onderzoek naar overleving borstkankerpatiënt die behandeling weigert

24 juli 2012 – Kurian Joseph en collega’s van University of Alberta hebben in het kankerregister van de Canadese provincie gezocht naar alle borstkankerpatiënten die tussen 1980 en 2006 een primaire behandeling weigerden. De uitkomsten van deze vrouwen vergeleken zij met de uitkomsten van soortgelijke patiënten om de overleving met en zonder behandeling te bepalen. De resultaten van het onderzoek Outcome analysis of breast cancer patients who declined evidence-based treatment zijn gepubliceerd in World J Surg Oncol. 2012; epub 26 juni.

185 van de 15.427 vrouwen (1,2%) weigerden in eerste instantie de behandeling. In deze groep was de overleving 5 jaar na diagnose duidelijk slechter dan in de groep die volgens protocol was behandeld, respectievelijk 43,2 versus 81,9%. De onderzoekers keken vervolgens specifiek naar de karakteristieken van de 87 vrouwen jonger dan 75 jaar die besloten tot geen verdere behandeling. Van hen was de meerderheid getrouwd, 50 jaar of ouder en inwoner van een stedelijk gebied.

Van de vrouwen jonger dan 75 jaar zochten 50 hun heil in complementaire en alternatieve therapieën. Van de resterende 37 vrouwen was onbekend waarom zij afzagen van behandeling. Wanneer vrouwen in eerste instantie kozen voor een alternatieve behandeling, leidde dit uiteindelijk tot een vertraging van gemiddeld 20 tot 30 weken in het alsnog uitvoeren van chirurgie.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee