Een deel van de kinderen met kanker heeft een genetische aanleg voor deze ziekte. Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum starten een studie waarin ze medische gegevens én resultaten van DNA-onderzoek analyseren van alle kinderen met kanker.

Onderzoek naar oorzaak kanker

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is er voor alle kinderen met kanker uit heel Nederland. Bij de zeshonderd nieuwe patiënten per jaar, komen veel verschillende soorten kanker voor. “Vrijwel alle ouders willen weten waardoor hun kind kanker heeft gekregen. Het kennen van de oorzaak is belangrijk voor ze,” vertelt kinderoncoloog Hans Merks van het Prinses Máxima Centrum. Daarom zijn ze gemotiveerd om mee te doen aan DNA-onderzoek.

Chemotherapie

Informatie over veranderingen in het DNA bij kinderen met kanker is om meerdere redenen belangrijk:

  • Kennis over een genetische aanleg geeft informatie over het toekomstperspectief.
  • Familieleden kunnen zich laten screenen.
  • Bij kinderen met een genetische aanleg kan regelmatig onderzoek worden gedaan om te zien of de ziekte terugkeert.
  • Patiënten met bepaalde DNA-veranderingen kunnen niet goed reageren op sommige soorten chemotherapie.

Alle kinderen

Binnenkort start een grote studie om te achterhalen hoe kinderen met kanker die daar mogelijk een genetische aanleg voor hebben, het best kunnen worden opgespoord. KiKa steunt het onderzoek.

Kinderoncologen kijken naar kenmerken als leeftijd, het type tumor, of het kind bijvoorbeeld opvallend lang of klein is en andere uiterlijke en medische kenmerken. Met een digitale verwijstest kunnen zij patiënten selecteren die baat kunnen hebben bij uitgebreider onderzoek door een erfelijkheidsarts. Ook wordt het DNA van het kind geanalyseerd.

20.000 genen

Het DNA-onderzoek dat wordt gedaan, heet Whole Exome Sequencing (WES): daarbij worden in DNA-lab van het UMC Utrecht de 20.000 genen van het kind uitgelezen. Vervolgens kijken onderzoekers gericht naar genen, waarvan bekend is dat die
met aanleg voor kinderkanker gepaard gaan. Zo kunnen onderzoekers nieuwe verbanden vinden tussen genen en tumoren. Daarnaast achten de onderzoekers de kans groot dat er tijdens de studie ook nieuwe genen en DNA-veranderingen ontdekt zullen worden.

Meer informatie