Patiënten met een hematologische ziekte, zoals leukemie of multipel myeloom hebben een grotere kans op een ernstig beloop van een coronavirusinfectie. Amsterdam UMC onderzoekt de werking van de covid-19-vaccins op deze patiënten.

Vaccinatie is van levensbelang voor hematologische  patiënten. “We weten dat patiënten bij wie minder dan vijf jaar geleden een hematologische vorm van kanker is vastgesteld, een drie keer zo hoog risico hebben om aan een coronavirusinfectie te overlijden,” aldus onderzoeker Inger Nijhof van Amsterdam UMC.

COBRA-KAI

Onbekend is of vaccinatie voor deze patiënten voldoende bescherming biedt. “De ziekte en de behandeling daarvan verhinderen mogelijk dat de T- en B-cellen, die geheugen opbouwen en antistoffen maken, geactiveerd worden bij vaccinatie. Het kan dat die cellen dan geen antistoffen maken tegen het coronavirus”, voegt Mette Hazenberg, hoogleraar hematologie, toe. “Daarom willen wij onderzoeken of vaccinatie patiënten met een hematologische aandoening beschermt.”

Het onderzoek COBRA-KAI wordt uitgevoerd samen met UMC Groningen, Erasmus UMC en LUMC.

Meer informatie