ZonMw meldt de start van een aantal studies die zich richten zich op COVID-19 vaccinatie bij kwetsbare groepen, zoals kankerpatiënten. Het te financieren onderzoek is aanvullend op onderzoek dat wordt uitgevoerd door de vaccinfabrikanten.

Vaccinatie tegen COVID bij kanker (VOICE)

Patiënten met kanker hebben een verhoogd risico te overlijden aan COVID-19. Dit wordt bepaald door hun onderliggende ziekte en/of kankerbehandeling. Daarom is de vaccinatie van kankerpatiënten tegen COVID-19 van groot belang. (Lopende) fase 3-registratiestudies zullen echter geen robuuste informatie opleveren over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin bij deze kwetsbare populatie. Bij patiënten met kanker kunnen immunotherapie en chemotherapie het vermogen om een effectieve immuunrespons op vaccinatie met COVID-19 te ontwikkelen beïnvloeden, en kunnen het risico op bijwerkingen verhogen.

Het doel van het onderzoek is de immuunrespons en bijwerkingen te beoordelen na toediening van één goedgekeurd vaccin tegen COVID-19 bij patiënten met kanker, die worden behandeld met immunotherapie en/of chemotherapie. (Bron: website ZonMw)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door AVL, UMCG, Erasmus MC, RIVM, het IKNL en in samenspraak met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). De eerste resultaten van de studie worden in de loop van 2021 verwacht.

Meer informatie