Hoe een gezonde cel ontspoort en zich ontwikkelt tot een kankercel is een ingewikkeld vraagstuk. En ook wat daarna gebeurt – Gaat de cel dood of deelt hij zich? Zaait hij uit naar andere delen van het lichaam? Dit is afhankelijk van een complex van genetische en andere factoren. Hui Liu onderzocht het gen CREPT (cell-cycle related and expression-elevated protein in tumor) dat daarbij een belangrijke rol speelt.

Op 9 juli 2020 verdedigde Hui Liu (Eramsus MC) haar proefschrift Potential Determinants in Malignancy Growth, Angiogenesis and Metastasis. 

Melanoom

Hui Liu onderzocht kankercellen die voortkomen uit gezonde huidcellen, melanocyten. “We zagen dat CREPT in gezonde melanocyten niet of heel weinig voorkomt, maar bij melanoomcellen zien we dat de activiteit van CREPT is verhoogd. Een verhoogde CREPT-activiteit leidt tot een toename in de celgroei. Bovendien zien we dat de cellen beweeglijker worden en makkelijker binnendringen in andere weefsels. Hoe een melanoom zich ontwikkelt, is afhankelijk van het vermogen van de tumorcellen om te delen, zich te verplaatsen en uit te zaaien.”

Volgens Hui Liu bieden inzichten in de mechanismen achter de groei en verspreiding van melanomen en de rol die CREPT daarbij speelt mogelijk een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van een effectieve behandeling van patiënten met melanoom.

Meer informatie