19 mei 2015

Het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het Antonius Ziekenhuis, 250 huisartsen en tien oncologieverpleegkundigen werken sinds mei 2015 aan een proef met kankerzorg in de regio Utrecht. In dit onderzoek worden 75 patiënten op de reguliere manier behandeld, 75 anderen worden direct na de diagnose terugverwezen naar de huisarts.

Voorbereiding behandeling en begeleding

Gebruikelijk wordt een patiënt bij een vermoeden van kanker doorverwezen door de huisarts naar het ziekenhuis. Als blijkt dat de patiënt kanker heeft, komt hij vaak niet meer terug bij de huisarts. De medisch specialisten nemen dan de zorg over. Zij hebben meestal minder aandacht voor de patiënt en de wijze waarop kanker invloed heeft op diens leven. De huisarts kan volgens de initiatiefnemers een grote rol spelen bij de voorbereiding op de behandeling en de begeleiding.

Kiesgerust-gesprek

De groep die meedoet aan de proef en bij de huisarts terugkomt, krijgt een zogenaamd Kiesgerust-gesprek waarin onder meer de behandelmogelijkheden worden besproken. Ook bespreekt de arts de invloed van de diagnose op de sociale omgeving van de patiënt. 

Grip op Leven

Het initiatief van dit project, GRIP op Leven, is van Levenmetkanker en het UMC Utrecht. GRIP op leven met kanker gaat uit van patiënten, die regie nemen en hebben over hun leven: empowerment en zelfmanagement. De initiatiefnemers willen dat patiënten zo veel mogelijk actief betrokken zijn bij hun ziekteproces. En, waar mogelijk zorg uit handen nemen. 
 
 

Meer informatie