De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het Erasmus MC vergunning te verlenen voor onderzoek doen naar de effectiviteit van gepersonaliseerde screening op darmkanker.

Sinds 2014 krijgen mensen van 55 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging krijgen om zich te laten screenen voor darmkanker. Bij die screening wordt gekeken of er bloed (hemoglobine) in de ontlasting zit, wat een aanwijzing kan zijn voor (een voorstadium van) darmkanker.

Het Erasmus MC wil onderzoeken of het rendement van het bevolkingsonderzoek verbetert als de periode tussen twee opeenvolgende screeningen wordt afgestemd op het risico dat een deelnemer loopt op het ontwikkelen van (een voorstadium van) darmkanker. Mensen met een relatief hoger risico krijgen na een jaar opnieuw een uitnodiging, mensen met een relatief laag risico na twee jaar en mensen met een zeer laag risico na drie jaar.

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad stelt vast dat het onderzoek wetenschappelijk deugdelijk is en dat er geen grote risico’s aan zitten voor de deelnemers. Ook voldoet het aan de regels voor medisch handelen.

Meer informatie