De meeste ouderen doen mee met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker om meer zekerheid over hun kans op darmkanker te krijgen. De belangrijkste overwegingen om niet mee te doen zijn comorbiditeit en de afwezigheid van symptomen. Dat baart onderzoekers Maaike Denters en collega’s van het AMC zorgen, schrijven zij naar aanleiding van hun enquête onder 10.265 genodigden voor de screening (Eur J Cancer Prev. 2015; epub 2 maart). Bron: publicatie Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1 april 2015

Familiaire belasting

Van de mannen gaf 91% aan meer zekerheid te willen, van de vrouwen 86%. Het feit dat  darmkanker in de familie of kennissenkring voorkwam werd ook veel genoemd: 13 en 22%. Angst dat kanker zou worden gevonden speelde bij 2% van de deelnemers.

Geen symptomen dus niet meedoen

Onder de mensen die niet meededen aan het bevolkingsonderzoek was een andere ziekte of behandeling voor 32% een overweging. Voor 29% was de afwezigheid van symptomen aanleiding om niet mee te doen aan het bevolkingsondezoek.

Betere voorlichting

Volgens de onderzoekers is meer nadruk op het adequaat informeren van alle genodigden voor het programma wenselijk. Lees het hele bericht in het NVtG.

Meer informatie