Met nieuw voorlichtingsmateriaal ondersteunen het Erfocentrum en Levenmetkanker mensen met een erfelijke aanleg voor kanker bij het informeren van hun familieleden. Als familieleden weten dat zij risico lopen op een erfelijke aanleg voor kanker, kan dit gezondheidswinst opleveren.

In ongeveer 5% van de kankergevallen speelt erfelijke aanleg een rol. Familieleden van mensen met erfelijke aanleg voor kanker lopen risico zelf ziek te worden of een kind te krijgen met deze aanleg. Soms zonder dit te weten. Uit onderzoek blijkt dat mensen die weten dat zij een verhoogd risico hebben op kanker door een erfelijke aanleg, langer en gezonder leven dan mensen die niet op de hoogte zijn.

DNA onderzoek

Familieleden met erfelijke aanleg kunnen DNA-onderzoek laten doen, of preventieve maatregelen nemen, zoals regelmatige controles waardoor eventuele kanker in een vroeg stadium behandeld kan worden. In sommige gevallen is een risicoverminderende operatie mogelijk. Als familieleden een kinderwens hebben, kunnen zij nagaan wat zij willen en kunnen doen om te voorkomen dat hun kind de aanleg ook krijgt.

Ondersteuning communicatie

Familiecommunicatie rond dit onderwerp is dus belangrijk. De meeste patiënten willen hun familieleden wel informeren, maar vinden dit soms moeilijk. Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor weerstand bij hun familie. Daarvoor hebben het Erfocentrum en Levenmetkanker speciaal voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Patiënten kunnen hierbij ook persoonlijk begeleid worden bij de poliklinieken Klinische Genetica.

In online teksten met voorbereidende vragen en eenfolder wordt ingegaan op vragen als:

  • Hoe, waar en wanneer kun je het vertellen?
  • Welke drempels ervaar je en hoe kun je daar mee omgaan?
  • Hoe bereid je je voor en welke reacties kun je verwachten?
  • Wat als je geen contact meer hebt met bepaalde familieleden?
  • Wat is je verantwoordelijkheid wel en niet?

Meer informatie