4 november 2014

Op 21 november 2014 vindt het NHG-Congres 2014 Dokteren doe je niet alleen plaats in de RAI in Amsterdam. Het congres gaat over concrete samenwerking in praktijk, eerste en tweede lijn. Een van de onderwerpen is Natuurlijk, oncologische zorg is huisartsenzorg.

In 2014 verscheen het NHG-standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. Het standpunt verwoordt de ambitie om de rol van de huisarts in de oncologische zorg de komende jaren te versterken. De huisarts kan deze ambitie waarmaken door een procatieve houding en structurering van zijn contacten.

Nacontroles en palliatieve zorg

Tijdens het NHG-Congres Dokteren doe je niet alleen wordt aan de hand van twee voorbeelden van samenwerking met andere hulpverleners getoond hoe huisartsen persoonsgerichte zorg voor oncologische patienten zouden kunnen vormgeven. Dan gaat het o.a. om de overname van nacontroles van de specialist en nauwe samenwerking met de palliatieve thuiszorg. 

Sprekers zijn Marike de Meij, huisarts en lid werkgroep NHG-standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk, huisarts Bertien Winkel en huisarts Bart Schweitzer, tevens projectleider PaTz. 

NHG congres Dokteren doe je niet alleen

Meer informatie over het NHG congres vindt u hier

Meer informatie