Ruim 150 patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, farmaceuten en toezichthouders hebben op 22 maart jl. de zorg van 10 oncologische aandoeningen onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat de oncologische zorg in Nederland goed is, maar dat verbeteringen nodig zijn om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en betaalbaar te houden.

Vanuit verschillende perspectieven is gekeken hoe

 • De onclogische zorg is georganiseerd
 • Deze zorg wordt toegepast en
 • De kwaliteit van zorg wordt gemeten en geëvalueerd.

Tien oncologische aandoeningen

De tien oncologische aandoeningen die door de deelnemers werden besproken waren:

 • Blaaskanker
 • Longkanker
 • Melanoom
 • Ovariumkanker
 • Pancreaskanker
 • Maagkanker
 • Slokdarmkanker
 • Borstkanker
 • Prostaatkanker
 • Darmkanker

Aan de hand van de kwaliteitscyclus is de stand van zaken van deze oncologische aandoeningen in kaart gebracht. Als verbeterpunten werden genoemd patiënteninformatie, ondersteuning en onderwijs en het actueel houden en de praktische toepasbaarheid van richtlijnen.

Top 30

Aanleiding is een afspraak van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vorig jaar in het kader van het Jaar van de Transparantie, namelijk: om voor een top 30 aandoeningen en onderwerpen in de zorg de volledige kwaliteitscyclus van de medisch-specialistische zorg in kaart te brengen. Voor deze 30 aandoeningen wordt door alle partijen ingezet op permanente verbetering van de beschikbare informatie voor patiënten. Daarbij gaat het onder andere om het maken van voor patiënten begrijpelijke richtlijnen, de registratie en publicatie van informatie over de kwaliteit van de behandeling en inzicht in de inkoop van deze zorg door verzekeraars.

Meer informatie