Oncologieverpleegkundigen voorschrijfbevoegd per september 2014

10 december 2013

10 december 2013

Naar verwachting mogen oncologieverpleegkundigen vanaf 1 september 2014 medicatie voorschrijven. Long- en diabetesverpleegkundigen krijgen per 1 februari 2014 voorschrijfbevoegdheid. Dit is kenbaar gemaakt via de publicatie van de Ministeriële regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen op 2 december 2013 in de Staatscourant.
 

Voorbehoud ingangsdatum

Ten aanzien van de ingangsdatum van de voorschrijfbevoegdheid van oncologieverpleegkundigen heeft de minister het volgende voorbehoud opgenomen:

"Ten opzichte van het voorgehangen ontwerp is een wijziging opgenomen om de inwerkingtredingsdatum voor de verpleegkundigen op het gebied van de oncologie op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip in te laten gaan. De opleiding tot verpleegkundige op het gebied van oncologie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, en de module farmacotherapie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, onder 2, onderdeel c, onder 2 en onderdeel d, onder, zijn nog niet gereed. De opleidingsinstituten zijn bezig met het ontwikkelen van bovenstaande opleiding en module. Wanneer deze opleidingen en modules gereed zijn, zullen de daarop betrekking hebbende bepalingen in werking treden op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip."
 

Aanvullende voorwaarden

De verpleegkundigen die kunnen gaan voorschrijven, moeten echter wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Zo geldt de richtlijn slechts voor enkele medicijnen.
  • Moet de diagnose door een arts gesteld zijn.
  • Moeten de juiste richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen gevolgd worden.

Internationaal literatuuronderzoek van het onderzoeksinstituut NIVEL toont aan dat de patiëntveiligheid niet in het geding is wanneer een verpleegkundige, in plaats van de arts, de medicatie voorschrijft. Het is echter nog onduidelijk of voorschrijven door verpleegkundigen goedkoper is en de werklast voor artsen vermindert.

Mijlpaal

Henk Bakker, voorzitter V&VN, noemt de regeling een “mijlpaal in de geschiedenis van de verpleegkunde.”
 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee