In het rapport Oncologienetwerken in beeld laten Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Platform Oncologie SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten (FMS-SONCOS) zien dat er vooruitgang is geboekt sinds de eerste netwerkinventarisatie in 2018.

Samenwerking in regionale netwerken tussen zorgorganisaties en professionals van verschillende disciplines is essentieel, wil de oncologische zorg in Nederland toekomstbestendig worden en tot de Europese top (blijven) behoren, stelt de Taskforce Oncologie.

Verdubbeling samenwerking

Het aantal oncologische samenwerkingen is de afgelopen vier jaar ongeveer verdubbeld en er zijn goede ontwikkelingen binnen en tussen oncologienetwerken die de kwaliteit van zorg verbeteren. Het merendeel van de patiënten wordt besproken in een multidisciplinair expertise-overleg. Er is een web van verwijzingen en terugverwijzingen tussen de centra binnen een netwerk. Vooral voor minder vaak voorkomende kankersoorten en hoog complexe behandelingen zijn er nu meer verwijzingen tussen ziekenhuizen om de beste specialisaties bij de behandeling in te zetten.

Meer informatie