16 september 2014

De kwaliteit van oncologische zorg is niet alleen gebaat bij fusies en concentraties. Goede samenwerking tussen ziekenhuizen in een netwerkverband kan direct en kosteneffectief verbetering van zorg opleveren. Zoals het succesvolle voorbeeld van het Radboudumc en het Elkerlliek ziekenhuis op het gebied van longoncologie laten zien. IKNL toetste de kwaliteit van deze samenwerking aldus een bericht in Medisch Contact

Volumenormen resulteren in concentraties zorg

Door volumenormen neemt het aantal fusies van instellingen en de concentratie van zorg toe. Perifere ziekenhuizen zien de oncologische zorg uit hun instelling verdwijnen. Vooral voor hoogcomplexe en laagvolumetumoren is concentratie van zorg vaak het gewenste model. Het is de vraag of dit ook geldt voor veelkomende tumoren, zeker als er vaak sprake is van palliatieve zorg, zoals bij het longcarcinoom. Dan heeft de patiënt meer baat bij tumorspecifieke netwerken. Professionals maken onderling afspraken over hoe en waar welk deel van de diagonse, behandeling en nazorg plaatsvindt. 

Alternatief: regionale samenwerkingsverband

Dit verklaart de opkomst van regionale samenwerkingsverbanden waarin het patiëntenperspectief leidraad is: namelijk kwalitatief hoogstaande zorg zo dicht mogelijk bij zijn/haar huis. Deze ontwikkeling sluit aan bij de onlangs gepubliceerde visie ‘Kankerzorg maakt zich op voor de toekomst’, die tevens de richting aangeeft voor de komende vijf jaar. 

Lees het hele bericht in Medisch Contact, 11 september 2014.

Meer informatie