24 oktober 2014

Op 18 en 19 november 2014 vinden de 33e Oncologiedagen voor verpleegkundigen plaats in het Congrescentrum ReeHorst te Ede.

Het aantal kankerpatiënten stijgt. Tegelijkertijd neemt het aantal succesvolle behandelingen toe, waardoor meer patiënten zullen genezen en het aantal patiënten met kanker als chronische ziekte stijgt. Medici en verpleegkundigen worden betrokken bij steeds complexere technische behandelingen, die in toenemende mate op de individuele patiënt worden toegesneden.

Continue ontwikkeling

Door alle ontwikkelingen in het veld en de veranderende houding van de zorgvrager worden verpleegkundigen voor uitdagingen gesteld. Dat betekent dat verpleegkundigen zich telkens moeten bijscholen en ontwikkelen om patienten tijdens de behandeling adequaat te kunnen begeleiden. Daarvoor zijn er onder meer de Oncologiedagen. 

Programma

Dit  jaar is er een apart programma voor verpleegkundig specialisten. Daarnaast zijn er interactieve sessies die alle stappen in de zorgketen van de zorgvrager, van vroegdiagnostiek, behandeling, nazorg en re-integratie tot palliatieve en terminale zorg volgen. Het is een programma geworden waarmee de oncologieverpleegkundige zich verder kan ontwikkelen en ontplooien, om vervolgens de opgedane kennis in de praktijk toe te kunnen passen. Het patiëntenperspectief is nadrukkelijk in het programma opgenomen. 

Meer informatie