7 oktober 2015

Op 19 en 20 november 2015 worden de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen gehouden in Congrescentrum Papendal in Arnhem.

De Oncologiedagen zijn een vast ontmoetingspunt voor oncologen uit Nederland en Vlaanderen. Dit jaar zullen we een tweetal aansprekende keynote lectures houden. Verder bevat het programma vertrouwde onderwerpen waar nieuwe ontwikkelingen en inzichten met duidelijke link naar de praktijk van alledag aan de orde komen. Ook de jonge collega’s worden in de gelegenheid gesteld onderzoek te presenteren en te wedijveren voor de Proefschriftprijs en de Pieter De Mulder prijs.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor internisten, medisch oncologen en andere specialisten die zich toeleggen op de behandeling van kanker. Daarnaast ook voor arts-assistenten in opleiding, die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met kanker. Evenals vorig jaar wordt op de woensdagmiddag en -avond een nascholingsbijeenkomst georganiseerd speciaal door en voor AIOS in opleiding tot medisch oncoloog.

Accreditatie

Evenals voorgaande jaren zullen de Oncologiedagen 2015 ter accreditatie aangemeld worden voor de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • De Belgische Vereniging voor Medische Oncologie (BSMO) zal zorgdragen voor accreditatie in België

Aanmelden

Aanmelden voor de oncologiedagen kan via nvmo of de congreskalender van congresscare.

Meer informatie