Oncologiedagen Verpleegkundigen 2013

15 oktober 2013

15 oktober 2013

Vooruitzien en grenzen verleggen

Op 19 en 20 november 2013 worden de Oncologiedagen voor verpleegkundigen georganiseerd in de ReeHorst in Ede. Dinsdag 19 november wordt spectaculair afgesloten door Charlie Lustman "Make me Nuclear".

Voor verpleegkundigen zijn grote veranderingen gaande op het gebied van het op maat maken van behandelingen, de organisatie van de zorg, taakherschikking en de wet- en regelgeving. Tijdens de Oncologiedagen 2013 voor verpleegkundigen komen al deze thema’s aan bod. 

Nieuwe competenties

De ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Rustig achterover leunen en werken volgens het ‘oude protocol’ voldoet niet meer. Richtlijnen worden continu herzien, met als gevolg dat de dagelijkse praktijk telkens moet worden aangepast. Deze veranderingen brengen nieuwe handelingen met zich mee en vragen van verpleegkundigen nieuwe competenties.

Ziekenhuizen en zorginstellingen moeten bezuinigen, maar tegelijk meegaan in de nieuwe ontwikkelingen en hogere kwaliteitseisen. Dit vraagt ook van verpleegkundigen inspanningen om op tijd in te kunnen spelen op al deze nieuwe ontwikkelingen. 

Centralisatie oncologische zorg

Een ander belangrijk onderwerp is de centralisatie van de oncologische zorg. Veel ziekenhuizen en zorginstellingen fuseren, verleggen hun grenzen en verpleegkundigen uit de verschillende instellingen gaan samenwerken. Hoe zorgen we ervoor dat het beste van alle zorgpraktijken behouden blijft?

Kwaliteitseisen, zorgindicatoren, richtlijnen en de inspectie; tijdens de Oncologiedagen 2013  is hier veel aandacht voor. In de openingssessie staan de zogenaamde SONCOS-normen op het programma. Deze kwaliteitsnormen zijn door de beroepsgroepen zelf opgesteld. Dit kan nieuwe kansen bieden in de specialisatie, maar ook in de reikwijdte van het vak.

Preventie in plaats van behandeling

Misschien moeten grenzen worden verlegd naar de preventie van kanker in plaats de behandeling ervan. Een belangrijk deel van preventie is te bereiken door het stimuleren van een gezonde levensstijl. Ook hier wordt tijdens Oncologiedagen aandacht aan besteed.

Patiëntenparticipatie is al jaren onder de aandacht. Tijdens de Oncologiedagen 2013 is er meer inbreng van patiënten dan ooit. In verschillende sessies denken patiënten mee en verzorgen zij een deel van de presentaties. 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee