Op 21 en 22 november 2017 vinden in de Reehorst in Ede de Oncologiedagen voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten plaats. Het thema is Kunst en Kunde. Voorafgaand vindt een bijeenkomst plaats in het teken van dikkedarmkanker.

Programma

Het programma is gevarieerd en op verschillende niveaus afgestemd. De oncologiedagen beginnen op maandag 20 november 2017 met een avondsymposium Dikkedarmkanker als het persoonlijk wordt. Tijdens het symposium wordt stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dikkedarmkanker en de implicaties ervan voor de praktijk.

Dinsdag 21 november openen de oncologiedagen met een ontbijtsessie.

Voor het volledige programma en aanmelden, zie site oncologiedagen.

Award of Excelence Oncology Nursing

Aan het eind van de Oncologiedagen, tijdens de afsluitende receptie in de Expositiefoyer, worden elk jaar prijzen uitgereikt voor verschillende onderdelen.

  • In de expositie worden diverse posters gepresenteerd van verpleegkundige onderzoeken en verbeterprojecten uit het hele land. In 2016 koos de vakjury de poster van Erlinde de Graaf en collega: ‘Hoe ervaren patiënten met een buismaagreconstructie kleinschalig lotgenotencontact?’ als beste.
  • In 2016 werd de Award of Excellence Oncology Nursing uitgereikt aan Carlo Schippers, verpleegkundig specialist bij UMC Utrecht Cancer Center, omdat zij volgens de jury “een krachtige ontwikkelaar is en daarbij de patiënt ziet als een onderdeel van het team. Dit komt mede tot uiting in het voortgaande ontwikkelen van een zorgpad ten behoeve van maag- en slokdarmchirurgie.”
  • De winnaars van de publieksprijs 2016 waren Rixt Bode en collega’s: ‘Jongeren en jongvolwassenen met kanker: de AYA in beeld’.
  • Aan Erik van Muilekom werd in 2016 de Oeuvre Award Of Excellence in Oncology Nursing uitgereikt, voor zijn inzet voor de oncologieverpleging in Nederland en Europa.

Accreditatie

De Oncologiedagen zijn geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en door het Verpleegkundig Specialisten Register voor 6 punten per dag.

Meer informatie