Op 14 en 15 november 2019 vinden de oncologiedagen van Nederland en Vlaanderen 2019 plaats in het Congrescentrum Papendal te Arnhem.

De Oncologiedagen zijn bedoeld voor medisch oncologen en medisch specialisten die zich toeleggen op de behandeling van kankerpatiënten. Tevens voor de arts-assistenten en ziekenhuisapothekers. Evenals voorgaande jaren organiseert de jNVMO op woensdagmiddag een nascholing voor assistenten in opleiding tot medisch oncoloog.

Oncologieproefschrift inleveren voor 10 september

Ook in 2019 zal de NVMO twee dissertaties bekronen tot Oncologieproefschrift van het jaar. Tot uiterlijk 10 september 2019 kunnen kandidaten worden aangemeld.

De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs. Zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen een korte voordracht te verzorgen. Een interview met hen wordt gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Aanmelden Pieter de Mulder Award voor 1 oktober

Zoals elk jaar wordt de Pieter de Mulder Award uitgereikt tijdens de Oncologiedagen. De award stelt een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat om in een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2019 worden voorgedragen.

Meer informatie