Voortaan kunnen zorgprofessionals gebruik maken van de Oncoguide. Richtlijnen en predictiemodellen komen digitaal beschikbaar, zodat zorgprofessionals samen met de patiënt de juiste beslissingen kunnen nemen. Hiermee wordt een stap gezet op weg naar ‘data driven healthcare’, zo meldt IKNL.

Beslisbomen diagnose en behandeling

Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. Deze beslisbomen zijn ontwikkeld met zorgprofessionals en toegankelijk via een app en een website. Het systeem is de eerste stap die IKNL zet in het innovatieprogramma OncolinQ. Een programma waarin slimme informatietechnologie wordt ingezet voor gegevensuitwisseling in de oncologie.

Mogelijkheden Oncoguide

Met Oncoguide is het mogelijk om:

  • Makkelijk en snel behandelmogelijkheden te raadplegen.
  • Informatie in te zetten voor besluitvorming samen met patiënt
  • Behandeladvies te onderbouwen, documenteren en evalueren
  • Informatie te gebruiken voor multidisciplinair overleg.

Meer informatie