Met de Onco Care Challenge stimuleert Sanofi Genzyme sinds 2014 oncologie en hematologie teams om innovatieve ideeën op het gebied van oncologische zorg uit te werken. De afgelopen jaren heeft dat al vele waardevolle en innovatieve projecten opgeleverd.

Open platform oncologische zorg

Sinds de start in 2014 is de Onco Care Challenge uitgegroeid tot open platform waar ideeën rond oncologische zorg worden verzameld en gedeeld. Om de wedstrijd te winnen, moet het beste idee aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het project een direct voordeel hebben voor de patiënt en een aantoonbare bijdrage leveren aan de verbetering van de oncologische zorg. Meer informatie over de voorwaarden en beoordelingscriteria zijn te vinden op de website.

Vorig jaar won Ziekenhuisgroep Twente de challenge, in 2016 het Deventer ziekenhuis. 

Wat is een goed idee?

Een deskundige jury zal de inzendingen voor de onco care challenge beoordelen op een aantal criteria. Het project:

  • Heeft direct toewijsbaar voordeel voor de patiënt hebben
  • Biedt aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de oncologische zorg
  • Is innovatief en creatief qua opzet of invulling
  • Kan niet worden gefinancierd uit reguliere middelen, een sluitende begroting met motivatie dient te worden bijgevoegd
  • Wordt ingediend namens een team/collectief uit een instelling.

Een deskundige, onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen.

Doe mee!

Heb jij ook een innovatief idee? Ga dan naar de vernieuwde website van onco care challenge en doe mee. En neem gerust contact op met een van onze accountmanagers om het idee verder vorm te geven. Je kunt je ideeën inleveren tot juli 2018.

Voor meer informatie zie ook de vragen en antwoorden op de website Onco Care Challenge. 

Meer informatie