Omzetgroei ziekenhuizen door intensiever behandelbeleid

2 januari 2013 – De helft van de omzetgroei van ziekenhuizen wordt veroorzaakt door het behandelbeleid van specialisten en ziekenhuizen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan Medisch specialistische zorg. Patiënten worden eerder behandeld dan voorheen of krijgen een meer intensieve en dus duurdere behandeling. Dit kan voor een deel verklaard worden door de inzet van duurdere technologieën.

In 2010 werd per patiënt gemiddeld voor 6.000 euro aan zorg gedeclareerd. De omzetgroei van ziekenhuizen in 2010-2011 was lager dan in voorgaande jaren; namelijk 3,4%. Dat is een breuk met voorgaande jaren, van 2006 tot 2010 was deze groei jaarlijks 6 à 7 %. De NZa denkt dat de ambitie van ziekenhuizen en verzekeraars om de groei van de ziekenhuiskosten in 2012 te beperken tot 2,5% haalbaar is.

Oorzaken omzetgroei

De NZa heeft in de marktscan de volledige DBC-omzet opgesplitst naar patiëntengroepen. Daaruit blijkt dat behalve door het verschil in behandelpraktijk de groei van de omzet ook wordt veroorzaakt door een toename van het aantal patiënten en hogere prijzen voor behandelingen.

De NZa benadrukt dat het aan zorgverzekeraars is om de verschillen in behandelpraktijk met ziekenhuizen te bespreken en mee te nemen bij de inkoop van zorg.

Top 3: hart- en vaten, zintuigen en zenuwstelsel

In 2010 ging de grootste groep patiënten vanwege hart- en vaatziekten naar de specialist (1,6 miljoen mensen) en voor aandoeningen aan de zintuigen (voornamelijk het oog) en het zenuwstelsel (1,5 miljoen mensen), zo blijkt uit de Marktscan.
 

Mening consumenten

De NZa heeft in het kader van deze marktscan ook onderzoek gedaan naar opvattingen van consumenten. Zo blijkt ongeveer een zesde van de patiënten (17%) te overwegen over te stappen naar een ander ziekenhuis of kliniek, maar de meesten zien daarvan af omdat ze het teveel gedoe vinden. Slechts 6% stapt daadwerkelijk over. Twee derde van de consumenten (67%) vindt dat zij voldoende informatie hebben om een goede keuze voor een ziekenhuis of arts te maken. Zij baseren zich daarbij op het advies van de huisarts en eigen ervaringen of die van anderen.

Opvallend is dat de patiënten de zorgverzekeraars daarbij niet noemen, terwijl die de komende jaren consumenten veel meer gaan sturen door met bepaalde ziekenhuizen geen contracten meer te sluiten. De NZa herhaalt dit onderzoek in 2013 om na te gaan of de positie van de zorgverzekeraar verandert.

Bron NZa, 2 januari 2013

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee