14 november 2014

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt veel klachten over het contracteerproces. Daarom onderzoekt zij de uitkomsten van de zorgcontractering 2015. Per verzekering wordt het zorgaanbod in kaart gebracht om te zien hoe de inkoop functioneert.

Inzage afspraken zorgaanbod

In het onderzoek vraagt de NZa verzekeraars om te laten zien met welke zorgaanbieders zij een contract hebben gesloten voor 2015 in delen van de GGZ en eerstelijnszorg. Zo kan de NZa per verzekering het zorgaanbod in kaart brengen: waar kan een verzekerde precies terecht en hoeveel zorg is er per regio ingekocht?

Huisartsenzorg

Daarnaast kijkt de NZa inhoudelijk naar contracten in sectoren waar in 2015 de bekostiging veel verandert, bijvoorbeeld huisartsenzorg en wijkverpleging. Maken verzekeraars en zorgaanbieders andere afspraken over inkoop dan de jaren hiervoor? En draagt de contractering daarbij aan de beleidsdoelstellingen uit de afgesloten convenanten, bijvoorbeeld meer zorg dichter bij huis?

Verantwoordelijkheid zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Die zorg moet betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Daarbij mogen verzekeraars keuzes maken met wie zij een contract sluiten. Bijvoorbeeld omdat een aanbieder een betere prijs-kwaliteitverhouding heeft. Voor verzekerden is het belangrijk dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Klachten zorginkoop

Veel zorgaanbieders klagen over de inkoopmacht van zorgverzekeraars. Die klachten gaan zowel over het proces van onderhandelen als over de uitkomsten van de onderhandelingen. Verzekeraars moeten zich houden aan de zorgplicht en voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Maar wat is voldoende? En wat is een redelijke reisafstand voor behandelingen? Als dit concreter wordt, is het voor consumenten en voor zorgaanbieders duidelijker wanneer de zorginkoop van zorgverzekeraars voldoende is. Het onderzoek van de NZa brengt dat in kaart.

Onderzoek NZa start december

Het onderzoek naar de contractering start in december, als de meeste contracten rond zijn. De zorgautoriteit analyseert de resultaten en spreekt indien nodig verzekeraars aan. De eerste resultaten zijn naar verwachting in februari bekend.

Meer informatie