NZa wijst klacht ziekenhuizen over selectieve inkoop CZ af

22 juli 2011Belang consument voorop bij selectieve inkoop

Verzekeraars mogen weigeren bij ziekenhuizen bepaalde zorg in te kopen, als de criteria waarop zij hun afweging baseren voor consumenten transparant en verifieerbaar zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit wijst op basis daarvan een klacht af van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), tegen het inkoopbeleid voor borstkankerzorg van verzekeraar CZ.

Het is een goede zaak dat verzekeraars het initiatief nemen om zorg in te kopen op basis van kwaliteit en duidelijk zijn over de criteria die zij daarbij hanteren. Dit houdt zorgaanbieders scherp om goede kwaliteit zorg voor een redelijke prijs te blijven leveren en zich te specialiseren in waar zij goed in zijn.

Voor de NZa staat bij de beoordeling van selectief inkopen het belang van de consument centraal. Dat verzekeraars bewust zorg inkopen en daarbij ook naar de kwaliteit en bijvoorbeeld de tijdigheid van de zorg kijken, is in het belang van de verzekerde voor wie de verzekeraar inkoopt. Door selectief in te kopen kunnen verzekeraars de kwaliteit van de zorg bevorderen. De criteria die de verzekeraar daarbij hanteert moeten voor de consument wel transparant en verifieerbaar zijn, aldus de NZa.

CZ publiceerde in oktober vorig jaar een lijst van ziekenhuizen waar zij borstkankerzorg inkoopt en ziekenhuizen waar zij dat niet langer doet. De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen dienden daarover een klacht in bij de NZa omdat CZ daarbij ‘onjuiste en misleidende’ informatie zou hebben gegeven. CZ baseerde zich bij de beoordeling van de kwaliteit op het aantal borstkankeroperaties dat een ziekenhuis per jaar uitvoert.

De NZa volgt bij haar oordeel over kwaliteit van de zorg de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die heeft geen bezwaar tegen het preferentiebeleid van CZ. De NZa oordeelt dat de normen die CZ hanteert niet misleidend en onjuist zijn. Volumenormen geven een indicatie voor de kwaliteit van de geboden zorg, zij zijn transparant en verifieerbaar en voor consumenten makkelijk vergelijkbaar, aldus de NZa. Verzekeraars moeten de normen wel zorgvuldig formuleren. Ook ziekenhuizen waarbij zij geen zorg inkopen, kunnen goede zorg leveren die voldoet aan de normen van de IGZ.

Bron:NZa, 21 juli 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee