NZa: Verpleegkundig specialist stelt wèl diagnose

8 februari 2012 – De Nederlandse Zorgautoriteit herstelt de omissie in haar advies over taakherschikking in de ziekenhuizen en GGZ-instellingen over de bevoegdheden van de verpleegkundig specialist. In tegenstelling tot eerder advies stelt de NZa nu dat de verpleegkundig specialist wèl een diagnose mag stellen en een behandelplan mag maken.

De omissie in het advies van de NZa heeft tot verwarring geleid in het veld. Met name in GGZ-instellingen ontstond er veel onduidelijkheid over de bevoegdheid van verpleegkundig specialisten bij het stellen van diagnoses en het functioneren als hoofdbehandelaar. De NZa maakte in haar eerdere advies onderscheid tussen de bevoegdheden van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. Na publicatie bleek dat de NZa niet over alle relevante informatie beschikte. De NZa heeft in haar nieuwe advies opgenomen dat de bevoegdheden van de physician assistant en de verpleegkundig specialist nagenoeg gelijk zijn.

Openen DBC door meer zorgverleners

Naar aanleiding van deze wijzigingen heeft de NZa één van haar aanbevelingen om financiële belemmeringen om taakherschikking uit de weg te ruimen aangescherpt. In de ziekenhuiszorg kunnen op dit moment alleen medisch specialisten een zogeheten diagnosebehandelingscombinatie (DBC) openen. De NZa adviseert om de lijst van zorgverleners die dat mogen, uit te breiden.

Taakherschikking bevorderen

In tegenstelling tot verpleegkundig specialisten hebben gespecialiseerd verpleegkundigen minder zelfstandige bevoegdheden en zullen zij niet alle zorg binnen een specialisme kunnen leveren. De NZa meldt in haar advies dat zij in de huidige bekostiging en regelgeving geen onderscheid kan maken welke DBC’s een beroepsgroep mag openen. Op dit punt is het advies aangescherpt. Het is aan de minister om uiteindelijk te bepalen of en hoe zij de geconstateerde financiële belemmeringen wil wegnemen om taakherschikking te bevorderen.

Bron: VenVN, 8 februari 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee