NZa verdeelt groeiruimte ziekenhuizen en ZBC’s

9 mei 2012 – Bijna 140 ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra krijgen extra plafondruimte voor de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten die daar werken. Zij hebben samen met één of meer verzekeraars een verzoek ingediend om verhoging van hun honorariumplafond bij de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa heeft de verzoeken van 77 ziekenhuizen en 61 ZBC’s toegewezen.

Voor 2012 hebben de vrijgevestigde medisch specialisten een ‘macrokader’, een honorariumomzetplafond, van 2,02 miljard euro, dat over de ziekenhuizen en zbc’s wordt verdeeld. De raden van bestuur sluizen dat bedrag – deels onder voorwaarden – door aan het ‘collectief’ van medisch specialisten. Een deel van het bedrag – 65 miljoen euro – is gereserveerd voor extra groeiruimte voor instellingen die in overleg met de zorgverzekeraar meer zorg verlenen. Instellingen konden tot 1 april een aanvraag indienen, door middel van een ook door de zorgverzekeraar ondertekende brief. Verzekeraars kunnen hierdoor gericht extra zorg inkopen bij zorgaanbieders.

Bij elkaar hebben 138 ziekenhuizen en ZBC’s voor ruim € 100 miljoen aan aanvragen ingediend. Daaronder waren zes ZBC’s die in 2011 zijn opgericht, en die nu voor het eerst een honorariumplafond krijgen. Omdat het totaal de 65 miljoen niet mocht overschrijden, is iedere aanvraag slechts voor 65 procent gehonoreerd, laat de NZa weten: ‘Ongeveer tien aanvragen zijn niet gehonoreerd omdat de brief niet mede door de zorgverzekeraar was ondertekend.’ De NZa heeft de instellingen per brief gemeld met hoeveel het honorariumplafond is verhoogd.

De NZa heeft nu ook de definitieve honorariumplafonds voor de zbc’s vastgesteld. Daarvoor was binnen het macrokader van 2,02 miljard 88 miljoen euro beschikbaar. De NZa had de voorlopige honorariumplafonds voor de ZBC’s vorig jaar gebaseerd op de omzetcijfers van 2009 of de omzet die zij in 2011 verwachtten. ZBC’s die een omzetprognose over 2011 aanleverden, moesten voor 1 april aangeven wat de gerealiseerde omzet in 2011 was. Op basis daarvan heeft de NZa de definitieve omzetplafonds berekend.

Bron: NZa

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee