NZa: tarieven ziekenhuiszorg 18 november bekend

20 oktober 2010 – De DBC-tarieven voor de medisch specialistische zorg in 2011 kunnen deze week nog niet bekendgemaakt worden. Dat komt doordat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog niet kan aangeven hoe groot de overschrijding bij de medisch specialisten is die in de tarieven verrekend moet worden. Bij de definitieve aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil VWS ook nog de meest recente cijfers van het College voor Zorgverzekeringen betrekken.

Deze week zou de NZa de nieuwe tarieven bekendmaken van de diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) die volgend jaar voor ziekenhuizen gaan gelden. Die uitlevering loopt vertraging op, omdat VWS over nieuwe cijfers beschikt over de overschrijding voor de medisch specialisten. Die komen niet overeen met de overschrijding van 648 miljoen over 2009, waar het ministerie in juni nog van uitging.

Het ministerie heeft laten weten dat zij de nieuwe cijfers nader wil bestuderen voor zij de NZa een definitieve aanwijzing geeft om de tarieven te berekenen. Dit betekent dat ook nog niet duidelijk is hoe hoog de korting op de honorariumtarieven voor de medisch specialisten voor 2011 uitpakt.

De NZa stelt ieder jaar de tarieven vast van de DBC’s. Die bestaan uit een kostendeel van het ziekenhuis en een honorariumdeel van de medisch specialisten. Het ministerie van VWS zal de NZa een nieuwe aanwijzing geven met het aangepaste kortingsbedrag om de DBC-tarieven vast te stellen. Het is de wettelijke taak van de NZa om goede tarieven te bepalen op basis van juiste cijfers.

In de honoraria voor de medisch specialisten voor 2010 is al een korting van 512 miljoen euro structureel verwerkt vanwege overschrijdingen in 2008. In juni maakte toenmalig minster Klink van VWS bekend dat er in de tarieven van volgend jaar nog een additionele overschrijding van 136 miljoen verrekend moest worden, maar dat wordt nu een ander bedrag.

Het is nog niet bekend hoeveel vertraging de uitlevering van het DBC-pakket oploopt. De inzet van de NZa is de ziekenhuizenen en instellingen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.

Bron: NZa, 20 oktober 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee