NZa stelt tarieven ziekenhuiszorg 2011 vast

18 november 2010 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestaties en tarieven voor de ziekenhuiszorg in 2011 bekendgemaakt. Daarin is op aanwijzing van de minister van VWS ook de korting op de honoraria voor de medisch specialisten verwerkt. Daarbij gaat het om een additionele korting van 4,08 % voor de specialisten. De nieuwe tarieven van de diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) die gelden voor de ziekenhuizen, gaan per 1 januari 2011 in.

De NZa stelt jaarlijks de tarieven van de DBC’s vast. Die bestaan uit een kostendeel van het ziekenhuis en een honorariumdeel voor de medisch specialisten. In de kostendelen zijn wijzigingen doorgevoerd op basis van recente kostprijzen.
In de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten zijn verschillende kortingen verwerkt. Zo is de overschrijding van 512 miljoen die de specialisten in 2008 boekten structureel in de tarieven van 2011 verrekend. Deze is per specialisme gedifferentieerd, op basis van het model dat de NZa daarvoor eerder dit jaar ontwikkeld heeft.

Daarnaast is de extra overschrijding van 94 miljoen over 2009 verwerkt, die de minister van VWS in november bekendmaakte. Deze additionele overschrijding is in de honoraria niet gedifferentieerd doorgerekend en leidt tot een generieke korting van 4,08% voor alle specialismen in 2011. De reden dat deze 94 miljoen niet gedifferentieerd in de tarieven is verwerkt is, dat pas in de loop van 2011 duidelijk wordt welke specialismen verantwoordelijk zijn voor deze overschrijding.

Tenslotte is de compensatie voor de ondersteunend specialisten aangepast, omdat zij in 2010 teveel gekort zijn. Voor consumenten betekent dit nieuwe DBC-pakket dat zij in 2011 soms minder en soms meer gaan betalen voor zorgprestaties dan in 2010.

Bron: NZa, 18 november 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee