Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt landelijke kwaliteitsrichtlijnen als voorwaarde voor het declareren van een nieuwe bestralingstechniek tegen kanker, de protonentherapie. In deze richtlijnen komt te staan wanneer patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen. Het is voor het eerst dat zulke richtlijnen een voorwaarde zijn om zorg te mogen declareren, aldus de NZa.

Voor wie is protonentherapie effectief?

Protonentherapie is een relatief nieuwe bestralingstechniek tegen kanker, die nu alleen nog in het buitenland wordt aangeboden. In de kwaliteitsrichtlijn voor protonentherapie moet bijvoorbeeld komen te staan wanneer patiënten in aanmerking komen voor deze behandelingen, waarom en op welke manier de behandeling voor deze groep patiënten effectief is. Zo wordt duidelijk bij wie en wanneer deze behandeling meerwaarde heeft.

Opstellen richtlijn

Op deze manier zorgt de NZa ervoor dat patiënten passende en kwalitatief goede zorg krijgen. De NZa werkt hierbij samen met het Zorginstituut Nederland, IGZ en het ministerie van VWS. De beroepsgroep kan deze richtlijnen opstellen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen en het Zorginstituut Nederland.

Bouw protonencentra

De NZa stelt deze voorwaarden in de beleidsregels voor deze nieuwe bestralingstechniek. Ook staan daar de omschrijvingen van de behandelingen en de manier waarop de tarieven worden berekend voor deze zorg.

De protonencentra kunnen met behulp van deze regels verdere afspraken maken met de zorgverzekeraars over de financiering, de bouw en de contracten. Er zijn nu vier vergunningen voor het bouwen van protonencentra in Nederland. De eerste protonencentra in Nederland worden naar verwachting in 2017 geopend.

Voordelen nieuwe techniek

Het belangrijkste voordeel van radiotherapie met protonen is dat tumoren veel gerichter worden aangepakt, met minder schade aan het omringende weefsel. Voor sommige kankersoorten, bijvoorbeeld rond het oog, het hoofd/hals-gebied, de hersenen en vermoedelijk ook de alvleesklier, is precieze bestraling belangrijk. Ingrijpende bijwerkingen kunnen met deze behandeling voorkomen worden.

Meer informatie