De NZa wil meer contracten die voor waardegedreven zorg, aldus een interview met Vincent Pelgröm, beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit.

De NZa inventariseert momenteel op basis van gesprekken met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en experts op het gebied van de bekostiging hoe de medisch specialistische zorg er in de toekomst uit moet zien.

NZa adviesrapport

De informatie uit deze consultatierondes vormt de basis voor het adviesrapport dat de NZa komend najaar zal publiceren. In het conceptadvies adviseert de NZa om gebruik te maken van de innovaties die mogelijk zijn in de contractafspraken, en het declaratiesysteem zelf zoveel mogelijk met rust te laten. Een stabiel declaratiesysteem creëert namelijk ruimte voor partijen om echt werk te maken van zorgafspraken, die waarde toevoegen voor de patiënt.

Van volume naar waarde

Volgens NZa is de huidige bekostiging van medisch-specialistische zorg nog teveel gebaseerd op een systeem dat het leveren van zorg beloont. De huidige bekostiging bevat te weinig prikkels om samenwerking, zorg op maat, kwaliteit en innovatie te stimuleren.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken budgetafspraken en onderhandelen niet of nauwelijks over de prijs èn kwaliteit van de zorg. Als het aan de NZa ligt, groeit de medisch-specialistische zorg naar een bekostiging waarin we kwalitatieve goede zorg belonen en zorg zonder meerwaarde voor de patiënt juist niet. We zien deze omslag nu al in de praktijk: steeds meer zorgaanbieders en zorgverzekeraars stappen af van de traditionele contractafspraken en verschuiven de focus van afspraken over het aantal behandelingen (volume-afspraken) naar afspraken over het effect van de behandelingen (waarde-afspraken).

Zorg inkopen op waarde – de norm

In de NZa visie zijn contracten die waardegedreven zorg nastreven voortaan de norm. De tijd dat de zorg per behandeling werd betaald, zal stoppen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars leggen dan in contracten afspraken vast over kosten en kwaliteit, waarbij de toegevoegde waarde voor de patiënt centraal staat.

Meer informatie