Op donderdag 22 september vond het NZa-congres plaats. In dit congres lichtten de NZa beleidsadviseurs de regels voor 2017 toe aan zorgprofessionals in de ziekenhuiszorg, langdurige zorg, eerstelijnszorg en de ggz. De NZa heeft de presentaties gepubliceerd op haar website.

Veranderingen ziekenhuiszorg

In de presentatie Veranderingen in het geneesmiddelenbeleid per 2017 onder meer speciale aandacht voor de nieuwe transparantieregels en voor de contractering: aanspraak ≠ bekostiging ≠ vergoeding.

nza-veranderingen-add-on-2017

nza-prestatie-aanspraak-contract

In de presentatie Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg concrete handvatten voor ziekenhuizen en professionals om binnen het nieuwe systeem de registratie – en dus de declaratie – zo goed mogelijk op orde te krijgen.

Meer informatie