NZa heeft de tarieven voor medisch specialisten vastgesteld

5 september 2011 – De NZa heeft de tarieven voor de medisch specialisten voor 2012 vastgesteld. Daarbij is een nieuwe methodiek gebruikt, waarbij circa 2 miljard die beschikbaar is voor de honoraria op basis van verdeelsleutels is verdeeld over de nieuwe DBC-zorgproducten.

Ook zijn er twee beleidsregels door de NZa vastgesteld:
1. In de beleidsregel bekostiging van de ziekenhuizen is het transitiemodel uitgewerkt, dat de komende twee jaar geldt voor de overgang naar prestatiebekostiging.
2. In de beleidsregel beschikbaarheidsbijdragen stelt de NZa de vaste bijdragen vast voor functies die niet aan één patiënt toegerekend kunnen worden, voor bijvoorbeeld brandwondenzorg en donoruitnameteams.

Op korte termijn volgt ook nog de beleidsregel over het beheersmodel voor de honoraria van de medisch specialisten, nadat de NZa van de minister van VWS daarover een aanwijzing heeft ontvangen.
Op 1 oktober stelt de NZa de omzetplafonds voor de ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra vast, voor de honoraria van de daar werkende vrijgevestigd specialisten.
Met deze beleidsregels en de honorariumtarieven van DOT biedt de NZa verzekeraars en instellingen duidelijkheid zodat zij tijdig de onderhandelingen over de inkoop van zorg in 2012 kunnen beginnen.

Bron: NZa, september 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee