NZa heeft DBC-pakket medisch specialistische zorg voor 2013 vastgesteld

1 oktober 2012 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de DBC-zorgproducten en tarieven van medisch specialisten voor volgend jaar vastgesteld. Vooral de prestaties en tarieven van de complexe en topreferente zorg van universitair medisch centra zijn uitgebreid. Daarnaast zijn voor alle oncolytica die per 2013 worden overgeheveld add-on declaratietitels vastgesteld.

Belangrijkste wijzigingen

In het gereguleerde segment, waarvoor de NZa maximumtarieven vaststelt, zijn onder andere voor de hartlongchirurgie, neurochirurgie, revalidatiezorg en epilepsiezorg nieuwe zorgproducten ontwikkeld. Daarin zijn voor de topreferente zorg aparte prestaties opgesteld, zodat de medische herkenbaarheid van de zorgproducten groter is.

Ook in de kindergeneeskunde zijn prestaties toegevoegd voor alle subspecialismen. In overleg met specialisten kindergeneeskunde zijn er nu verschillende prestaties voor de algemene zorg en de complexe zorg zoals die onder meer in UMC’s geboden wordt.

De minister van VWS heeft aangegeven dat een aantal oncolytica en groeihormonen diende te worden overgeheveld naar de ziekenhuisbekostiging per 2013. Deze middelen zijn per 2013 voorzien van een add-on declaratietitel. Voor meer informatie: klik hier.  

De honorariumtarieven voor de medisch specialisten, die de NZa voor alle DBC-zorgproducten in zowel het gereguleerde als het vrije segment vaststelt, zijn opnieuw berekend. Medisch specialisten zijn daarbij in de gelegenheid gesteld de normtijden voor behandelingen waar nodig bij te stellen.

Vroege uitlevering voor contractering voor 1 december 2012

Op 26 juni jl. hebben de minister van VWS en partijen uitgesproken te streven naar een afronding van de contractering medisch specialistische zorg 2013 voor 1 december 2012. De NZa is verzocht om het concept tabellen en tarieven behorende bij de productstructuur DOT 2013 (RZ13a) uiterlijk 1 oktober vast te stellen. Gezien de tijdsdruk heeft DBC Onderhoud op 16 augustus jl., parallel aan de uitlevering aan de NZa, alle concept tabellen en documenten op haar website gepubliceerd. Hierdoor konden partijen deze concepten gebruiken ter voorbereiding van het onderhandelingstraject. Zie ook het overzicht in de nieuwsbrief Contractering oncologische zorg 2013

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee