NZa gebruikt ongeschikte, onvolledige en achterhaalde cijfers

11 april 2011 – De kortingen op het inkomen van chirurgen en oogartsen zijn gebaseerd op ondeugdelijke berekeningen. Zorgtoezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit heeft ongeschikte, onvolledige en achterhaalde cijfers gebruikt. Voor een juiste berekening van de inkomens van de specialisten moet de NZa zijn werk overdoen met aantoonbaar juiste gegevens.

Dat hebben de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) vandaag bepleit bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De wetenschappelijke verenigingen van chirurgen en oogartsen bestrijden de forse kortingen die ze opgelegd krijgen over hun inkomen van vorig jaar en voor dit jaar. Het gaat om kortingen tussen de 20 en 30 procent. Die worden opgelegd omdat het budget dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had gereserveerd voor medische zorg volgens de minister is overschreden.

Achterhaalde cijfers

Volgens de wetenschappelijke verenigingen heeft de NZa achterhaalde cijfers van het College voor Zorgverzekeringen gebruikt voor de berekeningen. Zo gaat de toezichthouder uit van een overschrijding van het budget in 2008, ten opzichte van een jaar eerder, door de oogartsen met bijna 15 miljoen euro. Later is dat gecorrigeerd naar 9 miljoen euro maar deze correctie is niet doorgevoerd. Ook voor chirurgen is een veel te hoge overschrijding gehanteerd. “De enorme kortingen hebben grote financiële gevolgen voor medisch specialisten”, zegt Jacques Oskam, bestuurslid van de NVvH. “Dan mag je er op zijn minst toch vanuit gaan dat de NZa de juiste cijfers gebruikt, maar dat is niet het geval.”

Onbegrijpelijke aannames

In de berekeningen van de NZa staan ook tal van onvolledige en onbegrijpelijke aannames en data, zo benadrukte de advocaat van de verenigingen vandaag tijdens de beroepszaak. Zo is het aantal vrijgevestigde chirurgen en oogartsen waar de NZa vanuit gaat onjuist. Daardoor komt de toezichthouder op een hogere gemiddelde omzet per specialist uit dan werkelijk het geval is.

Ook is bij het berekenen van de inkomsten van de specialisten geen rekening gehouden met een forse kostenpost. Chirurgen dragen bijvoorbeeld tussen de 10 en 17 procent van hun omzet bij aan kosten die het ziekenhuis maakt, waaronder bijvoorbeeld de financiering van de spoedeisende hulpartsen, secretariaten en paramedici. Voor oogartsen is dat 3 tot 6 procent van hun omzet. De NZa heeft dat, opnieuw in het nadeel van de specialisten, niet in zijn rekenwerk meegenomen.

Betaald voor geleverd werk

Los van het foutieve rekenwerk vinden de wetenschappelijke verenigingen het onterecht dat de medisch specialisten moeten opdraaien voor de overschrijding. “De overheid wilde de wachtlijsten terugdringen voor ingrepen zoals staaroperaties”, zegt Monica Odenthal, bestuurslid van het NOG. “De vraag van de patiënt was daardoor leidend en niet een vastgesteld budget. Nu de wachtlijsten zijn weggewerkt, worden specialisten achteraf gekort terwijl extra werk is verricht. En deze zorg is ingekocht door de verzekeraars om de wachtlijsten voor hun verzekerden te verkorten. Het is onredelijk dat de financiële gevolgen dan eenzijdig bij de specialisten worden gelegd terwijl de verzekeraars in 2009 een winst van 1,5 miljard euro hebben gemaakt.”

Alle gegevens boven tafel

De oogartsen en chirurgen willen dat de NZa nieuwe berekeningen maakt en volledige openheid van zaken geeft. Ondanks meerdere verzoeken weigert de toezichthouder alle onderliggende financiële stukken te openbaren. Daarom hebben de medisch specialisten het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gevraagd de beschikkingen die ten grondslag liggen aan de kortingen te vernietigen.

Aan de hand van nieuwe, betrouwbare gegevens willen het NOG en de NVvH graag in gesprek om tot een oplossing te komen voor de stijgende zorgvraag tot een passend zorgbudget.

De uitspraak wordt binnenkort verwacht.

Bron: Medicalfacts, 10 april 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee