Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om planbare, urgente zorg voor mensen zonder corona te coördineren. Het gaat bijvoorbeeld om zorg voor mensen met kanker, hartproblemen of neurologische problemen.

Forse daling verwijzingen

Op dit moment is alle zorg die ziekenhuizen kunnen uitstellen, afgezegd. Het aantal verwijzingen van huisartsen en andere verwijzers is gedaald met 75%. Dat gaat om zo’n 450.000 verwijzingen per maand. Dit betekent dat veel behandelingen later moeten worden ingehaald. De planbare, urgente zorg dreigt in de verdringing te komen door de zorg aan coronapatiënten en een tekort aan zorgpersoneel en middelen. Terwijl voor deze groepen mensen zorg van groot belang is. Daarom is meer (landelijke) afstemming nodig dan normaal bij dit soort zorg.

Overzicht noodzakelijke zorg

Het gaat om mensen met heel uiteenlopende gezondheidsproblemen. De eerste, noodzakelijke stap is het krijgen van overzicht. Het gaat om verschillende (medische) specialismen en daarnaast gaat het om zorg met verschillende gradaties van urgentie. Overzicht is nodig om te kunnen besluiten welke zorg het eerst moet plaatsvinden en op welke plek dat moet gebeuren.

De NZa heeft de afgelopen weken alle inspanningen gericht op het door laten gaan van de zorg door met alle partijen te werken aan oplossingen. Dat betekent financiële regelingen en versoepeling van regelgeving om het zorgaanbieders makkelijker te maken zorg te geven.

Meer informatie