NZa controleert websites zorgverzekeraars

31 oktober 2013

 31 oktober 2013

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) screent in de komende overstapperiode, tussen 1 november 2013 en 31 januari 2014, of de informatie over de polissen van zorgverzekeraars duidelijk is. Zorgverzekeraars moeten, bijvoorbeeld op hun website, duidelijke informatie geven met welke zorgaanbieders zij een contract hebben en hoe hoog de vergoeding is voor niet-gecontracteerde zorg. Ook moeten zij aangeven waar informatie te vinden is als er nog nieuwe contracten worden afgesloten in 2014.

Mogelijk bijbetalen voor ziekenhuiszorg

Zorgverzekeraars lopen meer financieel risico en zullen daarom scherper kiezen bij welke zorgaanbieders zij wel en bij welke zij geen zorg inkopen. Om te zorgen dat verzekerden een weloverwogen keuze kunnen maken voor een zorgverzekering die bij hen past, hebben zij onder andere duidelijke informatie nodig over wat er precies wel en niet in de polis zit en wat zij eventueel moeten bijbetalen als zij naar een zorgaanbieder willen waar geen contract mee afgesloten is.

Informatie over contracten en vergoedingen

De informatieverstrekking door zorgverzekeraars moet voldoen aan alle minimale eisen uit de Beleidsregel Informatieverstrekking door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars die onvoldoende informatie geven over het gecontracteerde zorgaanbod en de hoogte van de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg, moeten dit direct aanpassen. Doen ze dit niet, dan zal de NZa handhaven.

Het kan voorkomen dat niet alle contracten rond zijn op het moment dat de nieuwe polissen voor 2014 bekend worden gemaakt. Dan kan er dus nog wat wijzigen in het gecontracteerde zorgaanbod gedurende het polisjaar. Dat kan, als de zorgverzekeraar hierover maar duidelijke informatie geeft én voldoende zorg inkoopt voor zijn verzekerden. Als er wijzigingen zijn in de contracten, moet de verzekeraar de verzekerden goed informeren over wat er verandert in het zorgaanbod en de vergoedingen, en wat dit betekent voor lopende behandelingen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee