In de cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa over mei is nog weinig herstel in het aantal behandelingen in ziekenhuizen te zien na de corona-uitbraak. Dit beeld kan vertekend zijn, mogelijk omdat nog niet alle behandelingen in ziekenhuizen geregistreerd zijn.

Het aantal verwijzingen naar de ziekenhuiszorg neemt verder toe en is weer bijna op het oude niveau van voor de covid-19 crisis.

Oncologie

De verwijzingen door huisartsen voor oncologie zijn met 9.000 verwijzingen per week weer vrijwel terug op het niveau van 2019.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is sinds 11 mei weer gestart. In de week van 8 juni is het aantal verstuurde uitnodigingen 83% van het gebruikelijke aantal in deze periode van het jaar. Uit de PALGA-cijfers blijkt dat het aantal nieuwe kankerpatiënten nu ongeveer 20% lager is dan normaal.

De productiedata laten voor oncologie een terugval zien van het aantal patiëntcontacten naar iets meer dan de helft van normaal. De productie lijkt zich te stabiliseren op een lager niveau.

Daling verwijzingen in corona-tijd

De verwijzingen en behandelingen voor mensen met kanker zijn tijdens de corona-uitbraak minder hard terug gelopen dan voor andere diagnoses. De corona uitbraak heeft geleid tot naar schatting 72 duizend minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen. Dit is ongeveer 13% van het totaal aantal verwijzingen in een jaar.

Ziekenhuiszorg

Het aantal verwijzingen naar de ziekenhuiszorg is inmiddels hoger dan dezelfde week in 2019 en vrijwel gelijk aan het verwijsvolume in de weken voor de corona-crisis. Het aantal patiënten is stabiel. Rekening houdend met het registratie-effect lijkt zich in sommige regio’s en bij bepaalde specialismen een lichte stijging in patiëntcontacten af te tekenen in mei. Algemene ziekenhuizen, die in maart sneller afschaalden, herstellen nu meer dan academische ziekenhuizen. Op dit moment hebben 10 tot 15% minder patiënten ziekenhuiszorg gehad en is het aantal patiëntcontacten de helft lager dan normaal.

Rapportages samen met andere partijen

De rapportages die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn gepubliceerd, komen tot stand in samenwerking met diverse partijen waaronder DHD, ZorgDomein, Vektis, IKNL, DICA, PALGA, RIVM en SONCOS.

Meer informatie