NZa: afronding contractering ziekenhuizen verloopt traag

10 juli 2012 – De afronding van de contractering in de ziekenhuiszorg verloopt traag. Dat hangt samen met de overgang naar een systeem van prestatiebekostiging en onwennigheid tussen verzekeraars en ziekenhuizen over de nieuwe inkoop van zorg. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een analyse van het contracteringproces in de ziekenhuiszorg voor de minister van VWS. Verzekeraars en ziekenhuizen zetten zich in om te zorgen dat patiënten en consumenten geen nadelige gevolgen ondervinden van de contractering.

Doorleverplicht en groeimogelijkheid struikelblokken

De ziekenhuizen en verzekeraars onderhandelen nog over de inkoop van zorg in 2012. Zij hadden in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met de minister 1 april als deadline afgesproken, maar het definitief afsluiten van contracten vordert langzaam.

Als voornaamste inhoudelijke knelpunten noemen de brancheorganisaties van ziekenhuizen en verzekeraars: onderlinge discussies over de doorleverplicht (de verplichting van ziekenhuizen zorg te leveren als het met de verzekeraar afgesproken plafond bereikt is), het percentage dat een ziekenhuis mag groeien en de verschuiving in de marktaandelen van de verzekeraar doordat verzekerden zijn overgestapt naar een andere verzekeraar.

Duidelijkheid voor patiënten en verzekerden

Consumenten moeten weten waar zij aan toe zijn. De NZa heeft de zorgverzekeraars en ziekenhuizen eind maart een brief gestuurd welke informatie zij verplicht aan patiënten en consumenten moeten melden. Zo moeten verzekeraars aan hun verzekerden bekendmaken welke zorgaanbieders zij gecontracteerd hebben en voor welke behandelingen consumenten mogelijk moeten bijbetalen. Ziekenhuizen moeten aangeven welke tarieven zij in rekening brengen als een verzekeraar een bepaalde behandeling bij hen niet vergoedt.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee