2 juli 2015

Tachtig procent van de ziekenhuizen levert meer dure medicijnen aan haar patiënten dan dat ze vergoed krijgen. Het bedrag dat niet vergoed wordt varieert van enkele tonnen tot € 4 miljoen per ziekenhuis per jaar. Dit is een onhoudbare situatie, ziekenhuizen kunnen deze kosten niet alleen dragen, concludeert de NVZ na een onderzoek onder haar leden. Er is een voldoende financieel kader nodig om de dure geneesmiddelen aan patiënten te kunnen blijven verstrekken, zo stelt de NVZ.

Toegankelijkheid onder druk

Door een grote variatie in contractafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen, komt de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen steeds verder onder druk te staan. Het ene ziekenhuis krijgt de kosten van deze dure medicijnen achteraf wel vergoed door de verzekeraar (nacalculatie), het andere niet.

Gezamenlijke plicht

NVZ voorzitter Yvonne van Rooy: "Wij willen de beste zorg leveren voor iedere patiënt. Ziekenhuizen maken ernst met doelmatig en gepast gebruik. Maar we moeten voorkomen dat patiënten dure geneesmiddelen die ze nodig hebben niet meer kunnen krijgen. Daarom moeten alle partijen er op aandringen dat deze medicijnen anders gefinancierd worden. Alle ziekenhuizen moeten de kosten voor deze geneesmiddelen achteraf vergoed krijgen. Dat is een gezamenlijke plicht. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars de farmaceutische industrie en de minister moeten hierin gezamenlijk optrekken."

Oplossing is apart financieel kader

De NVZ stelt een apart (voldoende) financieel kader voor dure geneesmiddelen voor om aan de oekomstige vraag van dure medicijnen te kunnen voldoen. Daarbij is vergoeding van dure medicijnen op basis van nacalculatie door de verzekeraars noodzakelijk. 

Meer informatie