30 juni 2015

In een brief aan de minister, d.d. 25 juni 2015, hebben de NVZ, NFU en ZN hun zorgen geuit over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van medisch-specialistische zorg vanwege de snel stijgende kosten van dure geneesmiddelen. Volgens de koepels is er sprake van een landelijk probleem dat om een landelijke aanpak vraagt.

Kosten in 2014 en 2015 fors gestegen

De kosten van dure geneesmiddelen zijn de laatste jaren met ca. 10% per jaar gestegen, veel harder dan de afgesproken stijging van 1% uit het hoofdlijnenakkoord. Zo blijkt uit de enquête Dure medicatie dat de kostenstijging bij algemene ziekenhuizen 10% bedraagt en bij umc’s zelfs 11,4%. Dit heeft te maken met de stijging van het gebruik en het automatisme waarmee nieuwe medicijnen onder de aanspraak op geneeskundige zorg vallen. Met deze ontwikkeling is geen rekening gehouden in de zorgcontractering voor 2015 noch hebben zorgverzekeraars deze kosten kunnen meenemen in de zorgpremie van dit jaar.

Strengere toelating dure medicijnen

Om dure geneesmiddelen op de korte- en lange termijn voor patiënten toegankelijk en voor de samenleving betaalbaar te houden zijn meerdere maatregelen nodig. NVZ, NFU en ZN pleiten onder andere voor een strengere toelating van dure geneesmiddelen in het verzekerde pakket. Ook zou er voor dure geneesmiddelen een apart en voldoende ruim financieel kader vastgesteld moeten worden.

Nieuw financieringssysteem

De koepels stellen dat ziekenhuizen, umc’s, zorgverzekeraars, beroepsgroepen, de farmaceutische industrie en de overheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing. Het huidige financieringssysteem van dure geneesmiddelen moet veranderen. Partijen vragen minister Schippers daarvoor de randvoorwaarden te creëren.

Meer informatie