Op 12 september 2017 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) in Amersfoort de jaarlijkse Oncologiedag. Het thema in 2017 is urologische tumoren.

Het doel van deze bijeenkomst is om een tumordiagnose gericht onderwerp (borstkanker, blaaskanker, hersentumoren etc.) vanuit een zo breed mogelijk spectrum te belichten. Waarbij epidemiologie, basaal onderzoek, translationeel onderzoek, diagnose, behandeling, psychosociale aspecten, en nieuwe inzichten aan bod komen. Het thema in 2017 is urologische tumoren.

Accreditatie

Accreditatie wordt bij de hoofdbehandelaars van de tumordiagnosegroep aangevraagd. Deze dag is tegen een lage kostprijs toegankelijk voor alle NVvO-leden, leden van de bij de NVvO aangesloten verenigingen, en voor mensen die verder nog binnen de oncologie werkzaam of sterk in de oncologie geïnteresseerd zijn.

Programma

Het programma is opgebouwd uit drie sessies:

  • Sessie I: Testiscarcinoom
  • Sessie II: Blaascarcinoom
  • Sessie III: Capita selecta

Klik hier voor het volledige programma.

U kunt zich inschrijven via de website van de NVvO.

Meer informatie