NVU publiceert uitkomstnorm mortaliteit bij blaaskanker

10 mei 2012 – De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft nieuwe normen gepubliceerd voor de behandeling van blaaskanker en prostaatkanker. Hiermee wordt duidelijk gedefinieerd welke eisen aan de urologische zorg voor genoemde aandoeningen gesteld moeten worden. De NVU stelt dat vanaf begin 2013 alle ziekenhuizen en urologen moeten voldoen aan deze kwaliteitsnormen.

In 2010 presenteerde de NVU de kwaliteitsnormen voor de behandeling van patiënten met spierinvasief blaaskanker. Deze normen zijn verder aangescherpt. Naast de thans vastgelegde normen voor prostaatkanker zullen later dit jaar de definitieve normen voor teelbalkanker, nierkanker en peniskanker volgen.

Blaas- en prostaatkanker

Bij de behandeling van blaaskanker en prostaatkanker gaat het om een mix van factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg. De NVU stelt eisen aan diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten. Essentieel is een goede infrastructuur, de specialisatie en ervaring van het betrokken medisch team en alle andere bij de zorg betrokken medewerkers en tenslotte de wijze waarop gewerkt wordt aan toetsing, verbetering en inzichtelijk maken van geleverde kwaliteit.

Eisen van de beroepsgroep

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is verheugd over het feit dat medisch specialisten in toenemende mate normen voor verantwoorde zorg definiëren. De NVU gaat hierin weer een stap verder door een uitkomstnorm te publiceren over mortaliteit bij blaaskanker. Dit onderstreept dat de NVU de ingeslagen weg om eisen voor verantwoorde zorg en verdere verbetering van kwaliteit op te stellen, daadkrachtig vervolgt. De vandaag gepresenteerde normen bieden patiënten, zorgverzekeraars en de inspectie van de gezondheidszorg duidelijkheid en houvast over de eisen die de beroepsgroep zelf stelt aan behandeling van blaaskanker en prostaatkanker.

Kijk hier voor de kwaliteitsnormen voor blaas- en prostaatkanker van de NVU.

Bronnen: Zorgvisie en Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee