De NVMO heeft een handvat opgesteld voor internist-oncologen in door de COVID-19-pandemie (SARS-CoV-2) getroffen ziekenhuizen.

In verband met COVID-19 is er continu overleg tussen verschillende beroepsverenigingen voor eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van eerder gepubliceerde adviezen rondom de behandeling van verschillende tumortypen.

In het NVMO-handvat COVID-19 oncologie, dat in het besloten gedeelte van de NVMO-website te raadplegen en downloaden is, staan adviezen voor verschillende tumortypen. De documenten van de NVRO en NVVH zullen binnenkort worden gepubliceerd.

De adviezen zijn een voorstel hoe patiënten met klachten te benaderen/op te vangen en een overzicht hoe de aanpak per oncologisch ziektebeeld kan zijn bij toename van de COVID-19-last in de regio. Indien er nieuwe gegevens komen, dan zullen NVRO, NVVH en NVMO deze documenten aanpassen.

Nieuwe website

Samen met de FMS wordt gekeken of het mogelijk is om op korte termijn een, voor alle oncologische disciplines toegankelijke, website te maken om informatie sneller en breder te kunnen delen.

Meer informatie