Onlangs verscheen in het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) een artikel over de rol van het landelijke zorgnetwerk voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker, het AYA zorgnetwerk.

AYA zorgnetwerk kanker

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2700 adolescenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar met kanker (‘adolescents and young adults’ – AYA’s) gediagnosticeerd. AYA’s hebben leeftijdsspecifieke problemen op het gebied van onder andere opleiding, werk, relaties, financiën en fertiliteit, die specifieke aandacht vragen. Daarom is in 2013 het ‘Nationaal AYA “Jong & Kanker” Zorgnetwerk’ opgericht.

Tussen wal en schip

AYA’s kunnen – afhankelijk van de kankersoort – in alle ziekenhuizen in Nederland worden behandeld. Dit in tegenstelling tot de gecentraliseerde zorg voor kinderen met kanker. Bovendien krijgen kinderen met kanker van oudsher zorg aangeboden die verder strekt dan puur medisch-technische zorg. Maar, wanneer een patiënt 18 jaar oud is op het moment dat de diagnose ‘kanker’ wordt gesteld, en niet meer behandeld wordt door een kinderoncoloog, is de zorg anders van aard. Oncologische zorg voor volwassenen richt zich daarnaast vooral op ouderen. Daarmee dreigen jongvolwassen tussen de wal en het schip te belanden als het gaat om voldoende aandacht voor leeftijdsspecifieke aspecten van kanker en de behandeling.

Soncos normeringsrapport over AYA

In het SONCOS normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ is een aparte paragraaf over zorg voor AYA’s opgenomen.

Gespecialiseerde zorg in de regio

In 2013, met de komst van het gespecialiseerde netwerk, is de zorg voor AYA’s opgeschaald naar een nationaal programma met 6 regio’s. Binnen het zorgnetwerk wordt in elke regio gespecialiseerde, leeftijdsspecifieke zorg verleend door poliklinische zorgteams van de AYA-kenniscentra in de umc’s. De AYA kan naar zo’n team verwezen worden. Iedere zorgverlener kan ook zelf kennis ophalen bij een gespecialiseerd zorgteam.

Meer informatie