Ter gelegenheid van Wereldkankerdag lanceerden drie Kamerleden een initiatiefnota voor het opstellen van een DNA-profiel voor kankerpatiënten. De VIG steunt dit initiatief, omdat het bijdraagt aan de juiste behandeling, aan de juiste patiënt op het juiste moment.

De initiatiefnemers van de nota Invoering persoonlijk profiel-onderzoek bij kanker, de Kamerleden Léonie Sazias (50PLUS), Joba van den Berg (CDA) en Hayke Veldman (VVD) willen van minister Bruins van Medische Zorg een voorstel om een uitgebreide DNA-profieltest beschikbaar te maken voor kankerpatiënten.

Betere kwaliteit zorg

Informatie over effectiviteit en dosering van een behandeling bij de unieke, persoonlijke DNA-opmaak en het tumorprofiel van een patiënt levert doorslaggevende informatie op voor de juiste behandelkeuze. De behandeling en medicatie kan door het gebruik van een persoonlijk profiel zo afgestemd worden dat de behandeling zo snel mogelijk aanslaat met zo min mogelijk bijwerkingen. Dat is een grote winst voor de patiënt en zijn of haar omgeving.

Financiële winst

Naast gezondheidswinst en verhoogde kwaliteit van leven, levert behandeling op basis van DNA- en tumorprofielen ook een financiële winst op, namelijk de maatschappelijke kosten die bespaard kunnen worden door over- en onderbehandeling te verminderen.

Omdat er in de reguliere zorg nog veel onbekend is over de werking van geneesmiddelen bij patiënten met een bepaald DNA-profiel en type tumor, blijft het nog vaak experimenteren welke behandeling zal aanslaan. Door deze situatie staat voor patiënten de toegang tot de juiste behandeling, en tegelijkertijd voor de maatschappij de betaalbaarheid van het zorgstelsel onder druk. Aldus de indieners van de nota.

Twee voorstellen

De initiatiefnemers vragen de Kamer haar steun uit te spreken voor een tweetal concrete voorstellen:

  1. Plan van aanpak om best practices sneller op te nemen in het nationale reguliere zorgaanbod. En vice versa: bewezen niet-effectieve zorg dient eruit te worden verwijderd.
  2. Oprichting taskforce, die opdracht krijgt te onderzoeken wat er nodig is om zo spoedig mogelijk een uitgebreide DNA-test voor iedere patiënt met kanker, voorafgaand aan een behandelbeslissing, beschikbaar te maken.

Meer informatie