De genomineerden van de Onco Care Challenge 2021 zijn Zuyderland ziekenhuis, Rijnstate Arnhem en Vie Curi Medisch Centrum.

Dit jaar staat de Onco Care Challenge in het teken van de oudere patiënt. Ruim 75% van de patiënten, die de diagnose kanker krijgen, is ouder dan 60 jaar. Door vergrijzing krijgen meer mensen kanker en door betere behandelingen worden meer mensen ouder met kanker. Oudere patiënten hebben vaak met andere ‘uitdagingen’ te maken. De projecten die zijn genomineerd voor de Onco Care Challenge spelen hierop in.

Digitale Intakegesprek

Zuyderland ziekenhuis droeg het project  Digitaal Intakegesprek Oncologie in ontwikkeling voor. Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, met persoonlijke aandacht voor de patiënt, is gestart met het digitaal beschikbaar stellen van informatie en het verbeteren van het proces van het telefonische intakegesprek. Het intakegesprek is daardoor persoonlijker en meer gericht op de unieke patiënt.

Hap, stap en ontspan

In het nieuwe oncologisch centrum van Rijnstate Arnhem staat reactiverend verplegen centraal. Hiervoor is aanwezig een beleef- beweegtuin, een sportkamer, een restaurant en een ruimte om te ontspannen. Dit sluit aan bij de drie speerpunten: goede voeding, meer beweging en tijd voor ontspanning, hap, stap en ontspan.

Kook- en wandelmaatjes

Wanneer iemand met kanker ouder wordt, is de behandeling complexer en de weg terug naar dagelijkse activiteiten moeilijker. Aangetoond is dat gezonde voeding en bewegen leiden tot een sneller herstel. Juist in de moeilijke periode rondom de behandeling van kanker kunnen oudere patiënten een steuntje in de rug gebruiken bij gezond koken, eten en bewegen. Maatjes kunnen hierbij helpen, volgens VieCuri Medisch Centrum.

Over Onco Care Challenge

Onco Care Challenge is het podium voor projecten rondom oncologische patiëntenzorg. De zorg rond kanker kan altijd beter. Vele zorgverleners worden dagelijks geconfronteerd met uitdagingen rond de oncologische zorg en hebben daar vaak creatieve oplossingen voor. Deze ideeën zijn niet altijd eenvoudig uit te voeren. Gebrek aan tijd en geld spelen hierbij een belangrijke beperkende rol. Sanofi levert hier een positieve bijdrage aan en introduceert in 2014 de Onco Care Challenge. Dit is een stimulans voor het uitwisselen en realiseren van innovatieve ideeën op het gebied van oncologie, met de patiënt centraal.

Meer informatie