De behandeling van longkanker heeft een grote vlucht genomen door doelgerichte therapieën voor patiënten met een specifieke mutatie. Bijvoorbeeld de introductie van immunotherapie in diverse combinaties en volgordes, meldt IKNL.

De effecten van deze nieuwe behandelingen zijn bewezen in klinische trials. De komende jaren wordt gestart met protonentherapie bij patiënten met longkanker. Het gebruik van behandelopties in de klinische praktijk zijn te volgen via de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In deze databank staan alle kankerpatiënten in Nederland geregistreerd.

PATH-project

In het Predictieve Analyse voor Therapie (PATH)-project wordt in een samenwerkingsverband tussen de pathologielaboratoria (PALGA) en IKNL onderzocht of ook patiënten met gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom worden getest op mutaties en of een positief testresultaat leidt tot behandeling met precisiemedicijnen.

Het doel van dit project is door een gecoördineerde aanpak precisiemedicijnen toegankelijk te maken voor alle patiënten met kanker in Nederland. Hiervoor worden predictieve analyses uitgevoerd naar aanwezigheid van EGFR-mutaties (Epidermal Growth Factor Receptor) en ALK-mutaties (Anaplastic Lymphoma Kinase).

Immunotherapie

Met NKR-data kan ook de toepassing van immunotherapie in de dagelijkse praktijk inzichtelijk worden gemaakt. Van alle patiënten wordt namelijk standaard informatie verzameld over het diagnostisch traject en de eerstelijnsbehandeling. Met deze data kan worden gemonitord of de overleving van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom stadium IV daadwerkelijk verbetert.

Meer informatie