Minister Schippers heeft vandaag de Tweede Kamer meegedeeld dat zij heeft besloten om nivolumab voor de behandeling van longkanker per 1 maart 2016, voorlopig tot 2020, toe te laten tot het basispakket. Zij heeft dit besluit genomen nadat er met de fabrikant een akkoord is bereikt over een financieel arrangement.

Pakketsluis

Het geneesmiddel was voor de indicatie longkanker in juli 2015 uitgesloten van het basispakket. Voor de indicatie melanoom kraag de patiënt de behandeling met nivolumab overigens wel vergoed. De fabrikant stelde het geneesmiddel in ‘sluis’-periode kosteloos ter beschikking voor de behandeling van longkankerpatiënten.

Vormgeving financieel arrangement

De minister berichtte de Kamer als volgt: “Dit arrangement zorgt voor een verlaging van de kosten en heeft betrekking op de uitgaven aan longkanker, maar ook op alle andere (toekomstige) bewezen effectieve indicaties voor behandeling met nivolumab, waaronder melanoom (huidkanker). De afspraak met de leverancier bestaat uit een bescheiden openbare prijsverlaging en een forse vertrouwelijke kostenreductie, die oploopt naarmate de uitgaven toenemen. Onderdeel van de prijsafspraak met de leverancier is dat over de inhoud ervan geen uitspraken kunnen worden gedaan. Wel kan ik aan u melden dat er afspraken gemaakt zijn tot 2020, voor vergoeding vanaf dat jaar zullen in 2019 nadere overleggen plaatsvinden met de leverancier van nivolumab.”

Gepast gebruik

“Behalve de uitonderhandelde prijsverlaging van nivolumab zijn er ook waarborgen voor het gepast gebruik van nivolumab. De beroepsgroep van longartsen gaat zich daartoe inzetten door een geprotocolleerde toepassing via door de beroepsgroep bepaalde expertise behandelcentra, het registreren van behandeluitkomsten en doorlopend onderzoek naar een meer effectieve en doelmatige inzet van het middel.”

Meer informatie