Patiënten met ongeneeslijke kanker ontvangen thuis veelal de zorg waar zij behoefte aan hebben. Wel zouden huisartsen en wijkverpleegkundigen meer aandacht kunnen besteden aan vermoeidheid en het te verwachten ziektebeloop. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder patiënten, huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Intensieve zorg

Ondanks betere opsporing en behandeling van kanker, overlijdt nog steeds een derde van de patiënten binnen vijf jaar na diagnose. Voorafgaand aan het overlijden hebben veel patiënten intensieve zorg nodig. Deze zorg wordt meestal thuis door de huisarts gegeven, soms in samenwerking met wijkverpleegkundigen.

Vermoeidheid lastig te behandelen

Het Nivel onderzoek laat zien dat bij symptomen als benauwdheid, angst of somberheid, ongeveer twee derde van de patiënten met ongeneeslijke kanker hiervoor begeleiding krijgt van de huisarts of wijkverpleegkundige. Wanneer patiënten pijn ervaren, ligt dit percentage aanzienlijk hoger (87%). Maar, patiënten die vermoeidheid ervaren, krijgen in minder dan de helft van de gevallen begeleiding. Mogelijk omdat vermoeidheid lastig te behandelen is.

Autonomie

Naast ondersteuning bij lichamelijke en psychosociale problemen spelen respect voor autonomie en goede informatievoorziening een rol.

Patiënten blijken hierover tevreden. Wel geeft een kwart van hen aan dat zij geen of weinig informatie krijgen over het te verwachten ziektebeloop. Huisartsen zouden mogelijke scenario’s van met zorg- en eventuele behandelopties kunnen bespreken en kunnen vragen naar onafgemaakte zaken, behoeften en problemen, zodat patiënten beter voorbereid zijn.

Meer informatie